top of page

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

(denumite în continuare TCG)

 

Definiții:

Centrul Academia de Robotică se referă la SC ROBO INVENT SRL (denumită în continuare Centrul Academia de Robotică), cu  sediul social în București, Str. Făinari 9, Sector 2, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9487/2015, având Cod Unic de Înregistrare 34841725,

  Adresa de contact: Str Făinari nr. 9, Sector 2, București

  Tel: (+40) 785 11 222 54

  Email: office@academiaderobotica.ro

 

Curs:                                   reprezintă o activitate extra-curriculară adresată atât preșcolarilor, cât și  școlarilor, bazată pe know-how- ul Academia de Robotică, care are loc în mediul online sau la un Centru Academia de Robotică.

 

Tabară:                            reprezintă o activitate extra-curriculară care are loc pe parcursul vacanțelor școlare și are loc în mediul online sau la un Centru Academia de Robotică.

 

Elev:                                  reprezintă copilul cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani, care participă efectiv la

                                        cursurile susținute în mediul online sau la un Centru Academia de Robotică

 

Reprezentant               reprezintă părintele sau tutorele care reprezintă Elevul.

legal:

 

Contract:                        reprezintă contractul de prestări servicii încheiat între Centrul Academia de

                                          Robotică și Reprezentantul legal al Elevului

 

Formular înscriere: reprezintă detaliile pe care Reprezentantul legal al Elevului le trimite telefonic, prin e-mail sau le completează pe site-ul: www.academiaderobotica.ro/cursuri, prin apasarea butonului „Rezervă acum”, aflat la finalul informațiilor suplimentare pentru fiecare Curs în parte.

                                         

Program                          reprezintă orarul cu zilele de desfășurare a Cursurilor. Acesta este de obicei

desfașurare                   transmis semestrial și include semestrul I (de obicei Septembrie – Ianuarie)

cursuri:                            și semestrul II (de obicei Februarie -Iunie). Acesta poate fi modificat și este legat de întrunirea unui număr minim de Elevi participanți / curs.

 

 

Tarif:                                 reprezintă contravaloarea serviciilor furnizate de către Centrul Academia de Robotică, suma care trebuie achitată de către Reprezentantul legal al Elevului în termenul stabilit în Contract.

 

Know-how-ul               reprezintă know-how-ul dezvoltat de către Academia de Robotică, în vederea

Academia de                 susținerii unor cursuri de Robotică, IT, Programare, Grafică și Design și App Lab, Robotică:                                               adresate Elevilor cu vârsta cuprinsă între 4-14 ani.

  Cursurile susținute de Centrul Academia de Robotică sunt special concepute           să ofere experiențe de învățare valoroase, prin joacă, pentru categorii de vârsta specifice. Ele reprezintă o oportunitate pentru Elevi să viseze și să exploreze lumea din jur, să acumuleze cunoștințe de limbă și literatură, să își dezvolte abilitatea de a crea povești, să își dezvolte imaginația, precum și să acumuleze cunoștințe din sfera STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică), împreună cu dezvoltarea gândirii analitice.

Centrele Academia de Robotică sunt inființate și funcționeaza pe baza know-how-ului Academia de Robotică și sunt conduse local de către un reprezentant.

 

 

Articolul 1. Susținerea Cursurilor și a Taberelor cu prezență fizică

 

 1. Programul de desfășurare a cursurilor, descrierea lor, precum și tariful sunt disponibile prin intermediul site-ului www.academiaderobotica.ro. Programa, metoda de predare și durata cursurilor este la fel pentru toate Centrele Academia de Robotică.

 

 1. Programul de desfașurare a Cursurilor și Tariful sunt cuprinse în Contractul care se încheie între Centrul Academia de Robotică și Reprezentantul legal al Elevului.

 

 1. Fiecare lecție durează 60 sau 90 de minute, în funcție de cursul ales și va avea un număr minim de 6 Elevi si un număr maxim de 12 Elevi.

 

 

Articolul 2. Încheierea Contractului

 

2.1.         Apăsarea butonului „Rezervă acum” aflat la finalul informațiilor suplimentare în funcție de cursul selectat, afișat pe pagina www.academiaderobotica.ro/cursuri, reprezintă angajamentul Reprezentantului legal că acesta a luat la cunostință și acceptă transmiterea Formularului de înscriere, ceea ce generează o obligație de plată a tarifului, cu condiția ca înscrierea să fie confirmată de către reprezentanții Centrului Academia de Robotică.

2.2.         Semnarea în format fizic a Contractului, reprezintă angajamentul Reprezentantului legal ca acesta a luat la cunostință și acceptă ca astfel se generează o obligație de plată a tarifului stipulat în contract.

2.2          Prin transmiterea informațiilor cuprinse în Formularul de înscriere, dar și prin completarea informațiilor din Contract, Reprezentantul Legal declară că a luat la cunostință, a citit și este de acord cu TCG și politica de confidențialitate a Academiei de Robotică.

2.3          Reprezentantul legal al Elevului își asuma responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește corectitudinea și autenticitatea detaliilor furnizate reprezentanților Centrului Academia de Robotică.

 

 

Articolul 3. Reguli contractuale privind Cursurile

 

3.1. Înscrierea la un Curs poate fi efectuată pe toată perioada anului școlar doar cu confirmarea Centrului  Academia de Robotică.

 

3.2. Dupa trimiterea Cererii de Înscriere, Centrul Academia de Robotică va trimite o confirmare electronică la adresa de e-mail furnizată de către Reprezentantul Legal în care va fi confirmată înscrierea Elevului la cursul ales. Centrul Academia de Robotică își rezervă dreptul de a modifica anumite condiții confirmate anterior in  confirmarea electronică. Aceste condiții pot include zilele în care urmează să se desfășoare un Curs, taxa exactă percepută pentru Curs și valabilitatea oricăror reduceri aplicate.                                                   

 

3.3. Pentru cursurile desfășurate cu prezența fizică Contractul dintre Centrul Academia de Robotică și Reprezentantul Legal va fi semnat în original de către ambele parți.

 

Articolul 4. Reguli contractuale privind Taberele

4.1. După trimiterea Cererii de Înscriere, Centrul Academia de Robotică va trimite o confirmare electronică la adresa de e-mail furnizată de către Reprezentantul Legal în care va fi confirmată înscrierea Elevului la Tabara aleasă.

 

4.2. Pentru Taberele desfășurate cu prezența fizică Contractul dintre Centrul Academia de Robotică și Reprezentantul Legal va fi semnat în original de către ambele părți.

 

Articolul 5. Prelucrarea datelor personale și utilizarea imaginilor

5.1. Completând Formularul de Înscriere, Reprezentantul Legal este obligat să citească și să accepte Politica de confidențialitate a Academiei de Robotică. Centrul Academia de Robotică atrage atenția Reprezentanților Legali și Elevilor asupra faptului că, prin trimiterea Formularului de Înscriere și acceptarea politicii de confidențialitate, Reprezentantul Legal este de acord să primească oferte speciale adaptate nevoilor Elevilor, fie de la Centrul Academia de Robotică, fie de la Academia de Robotică. Aceste oferte vor fi trimise  la adresa de e-mail prezentată în Formularul de Înscriere și se vor referi la participarea la Cursuri sau la Tabere.

5.2. Centrul Academia de Robotică informează pe Participanți și    pe Reprezentanții Legali că, în timpul Cursului, se pot face înregistrări video, de imagine și sunet (în continuare: „Înregistrare (Înregistrările)”), inclusiv într-un mod care să permită identificarea individuală a Participanților. Înregistrările nu vor prejudicia viața privată și/sau demnitatea Participanților. Înregistrările vor fi în exclusivitate deținute de Centrul Academia de Robotică si Academia de Robotică. Scopul Înregistrărilor este de a prezenta atmosfera Cursului, instruirea care are loc și realizările Cursului. Înregistrările pot  fi utilizate în principal în scopuri de marketing, după cum urmează: publicate pe site-ul www.academiaderobotica.ro, pe pagina YouTube Academia de Robotică și pe paginile de socializare ale companiei Academia de Robotică (de exemplu, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram), în presă, în prezentări și demonstrații. Completând Formularul de Înscriere și depunându-l la Centrul Academia de Robotică, atât Reprezentantul Legal cât și Elevul - dacă are peste 14 ani - își va da consimțământul în fața societăților menționate mai sus, pentru folosirea Înregistrărilor astfel efectuate în scopurile și în modul definit mai sus pentru o perioadă nelimitată de timp. Elevii și Reprezentanții Legali nu vor fi despăgubiți pentru utilizarea acestor înregistrări. Reprezentantul Legal și Elevul - în cazul în care acesta din urmă are vârsta de peste 14 ani - pot solicita în orice moment anularea, restricționarea utilizării sau ștergerea totală a acestor înregistrări prin e-mail la adresa  office@academiaderobotica.ro.

 

Articolul 6. Tariful

6.1. Condiții speciale pentru plata Tarifului unui Curs

6.1.1.Tariful este publicat pe site-ul www.academiaderobotica.ro. Totuși, în ceea ce priveşte suma exactă a Tarifului, prevederile Contractului bazate pe TCG prevalează.

 

6.1.2. Centrul Academia de Robotică poate acorda reduceri la Tarif. Tipul și valoarea reducerii care urmează să fie aplicată sunt decise de către Centrul Academia de Robotică, prin reprezentantul sau.

 

6.1.3. Centrul Academia de Robotică verifică Formularele de Înscriere primite şi decide dacă Elevul aplicant este eligibil pentru a primi o Reducere din Tarif  la Cursul selectat. Notificarea Reprezentantului Legal cu privire la posibilitatea aplicării unei Reduceri , va fi transmisa prin email si va include valoarea reducerii sau a reducerilor.

6.1.4. În cazul unei plângeri, aceasta va fi verificată de către Centrul Academia de Robotică și, în cazul în care plângerea va fi considerată întemeiată, aceasta  va fi luată în considerare pentru calcularea Tarifului. În cazul în care obiecția se dovedește a fi neîntemeiată, părțile vor negocia în această privință. În cazul în care, în termen de 5 zile de la prima zi a acestor negocieri, nu s-a ajuns la niciun acord între părți cu privire la Tarif, contractul va fi anulat automat în a șasea zi, calculată de la prima zi a negocierilor, fără o notificare ulterioară.

 

6.1.5. Tariful se achita lunar, de către Reprezentantul Legal, sub forma de abonament si include 4 sedinte / luna calendaristica. În cazul în care, din diverse motive, durata Cursului nu se extinde pe întreaga lună calendaristică si nu se pot efectua cele 4 sedinte (adica vom avea o "Fracțiune de Lună"), Reprezentanții Legali vor fi notificați prin e-mail cu privire la suma exactă din această Fracțiune de Lună” pe care o au de plată în luna calendaristică respectiva.

 

6.1.6. Tariful este plătibil lunar, sub forma de abonament, indiferent de numărul efectiv de ore de Curs la care a participat Elevul, pe parcursul fiecarei luni calendaristice. Tariful se plăteşte inclusiv pentru ziua absenței de  la Curs (de exemplu, din cauza unei îmbolnăviri), deoarece programul Centrului Academia de Robotica oferă suficiente oportunități pentru ca Elevii să recupereze părțile pierdute din curriculum la un moment potrivit (detaliile    programului, inclusiv zilele de recuperare vor fi trimise Reprezentantului Legal prin e-mail sau vor fi stabilite telefonic).

 

6.1.7. Cu excepția cazului în care aceste TCG sau contractul prevăd altfel, Tariful trebuie achitat în avans până în data de 25 a lunii, pentru urmatoarea luna calendaristica. Centrul Academia de Robotică    are dreptul să factureze cumulat un tarif partial aferent unei Fractiuni de Luna impreuna cu tariful lunii calendaristice care urmeaza unei fractiuni de luna. Toate facturile sunt scadente în termen de 5 zile  de la data emiterii facturii.

 

6.1.8. Tariful poate fi achitat fie prin transfer bancar in contul indicat de Centrul Academia de Robotica, fie in numerar la sediul / punctul de lucru al Centrului Academia de Robotica. In cazul transferului bancar, la detalii transfer trebuie specificat numele Elevului si denumirea Cursului ales.

6.2. Condiţii speciale legate de plata Tarifului unei Tabere

6.2.1. Tariful unei Tabere este achitat de catre Reprezentantul Legal si poate fi plătit în două tranșe (prin achitarea unui avans de 30%) sau într-o singura tranșă, iar data limita de plata va fi comunicata de catre Centrul Academia de Robotica.

 

6.2.2. Avansul este de 30% din Tariful pentru Tabara si data limita de plata pana la care trebuie achitat va fi comunicata de catre Centrul Academia de Robotică. Dupa plata in termen a avansului, diferenta de suma trebuie achitata cel mai tarziu cu cinci zile înainte de data începerii Taberei.

 

6.2.3. Tariful poate fi achitat fie prin transfer bancar in contul indicat de Centrul Academia de Robotica, fie in numerar la sediul / punctul de lucru al Centrului Academia de Robotica. In cazul transferului bancar, la detalii transfer trebuie specificat numele Elevului si denumirea Taberei pentru care se face inscrierea.

 

6.2.4. Toate documentele contabile referitoare la Tarif vor fi emise în format electronic. Toate facturile emise electronic vor fi trimise ca atașamente la e-mailuri la adresa de e-mail a Reprezentantului Legal furnizată anterior în Formularul de înscriere.

 

Articolul 7 Comunicarea detaliilor privind Cursurile și Taberele

7.1            Informațiile organizatorice referitoare la Cursuri și orice modificări ale condițiilor Contractului vor fi trimise de către Centrul Academia de Robotică pe adresa de e-mail furnizata de catre Reprezentantul legal, cu o zi înainte de data de începere a Cursului. În prima zi a Cursului, Elevii vor fi înregistrați de către Centrul Academia de Robotică.

 

7.2            Informațiile organizatorice referitoare la Tabere vor fi trimise de către Centrul Academia de Robotică  pe adresa de e-mail furnizata de catre Reprezentantul legal, cu o zi înainte de data de începere a Taberei,  împreună cu o declarație de sănătate în atașament. În prima zi a Taberei, Elevii vor fi înregistrați de către Centrul Academia de Robotică. Declarația de sănătate trebuie semnată de Reprezentantul Legal sau - în cazul în care Elevul este de peste 14 ani - Elevul însuși și înmânat reprezentantului Centrului Academia de Robotică în timpul procedurii de înregistrare.

 

7.3          În timpul unui Curs sau al unei Tabere, Elevii sunt supravegheați de către personalul Centrul Academia de Robotică. Reprezentantul Legal este obligat să informeze Centrul Academia de Robotică în Formularul de înscriere cu privire la toate circumstanțele relevante care pot afecta supravegherea în siguranță a Elevului, în special - dar nu exclusiv - în cazul în care Elevul:

 1. ia medicamente în mod regulat sau dacă acest medicament necesită monitorizare;

 2. are o alergie la orice medicament, hrană, altă substanță sau

animal etc.;

 1. nu este în măsură să îndeplinească anumite sarcini din orice motiv;

 2. are o sensibilitate la orice tip de alimente sau băutură;

 3. suferă de probleme psihice și / sau de comportament din motive constituționale sau psihologice;

 4. nu poate participa la anumite programe sau evenimente ținute ca parte a unui Curs sau Tabără pentru un anumit motiv.

Reprezentantul Legal este responsabil pentru daunele sau alte dezavantaje cauzate de lipsa furnizării acestor informații. Pentru a îndeplini Contractul, datele menționate mai sus vor fi păstrate de către Centrul Academia de Robotică timp de 30 de zile după data finală  a Cursurilor și Taberelor.

 

7.4          Atât Centrul Academia de Robotică cât și membrii personalului ca  reprezentanți ai Centrului vor face toate eforturile rezonabile și vor lua toate măsurile de precauție rezonabile pe toată durata Cursurilor și Taberelor pentru implementarea sigură și legală a respectivelor Cursuri și Tabere. Membrii personalului Centrului Academia de Robotică vor face tot posibilul pentru a organiza Cursuri și Tabere și pentru a desfășura activități educaționale și de agrement de cea mai înaltă calitate posibilă.

 

Articolul 8 Reguli pentru desfășurarea lecţiilor de Curs și participarea la acestea

 1. Lecțiile de Curs sunt de obicei sustinute în zilele lucrătoare sau în zilele de weekend, conform datelor afișate pe site-ul www.academiaderobotica.ro, sau în informațiile primite pe e-mailul furnizat de catre Reprezentantul legal. Cu excepția   cazului în care Reprezentantul Legal decide altfel, după terminarea unei lecții, un Elev de peste 12 ani poate părăsi independent sediul / punctul de lucru al Centrului Academia de Robotica. În toate celelalte cazuri, Elevul poate parasi incinta Centrului Academia de Robotica numai insotit de catre Reprezentantul Legal sau de către o altă persoană desemnata de catre Reprezentantul legal. În acest din urmă caz, pentru siguranța Elevilor, Centrul Academia de Robotică poate verifica identitatea unei persoane care dorește să  preia Elevul. Acest proces de identificare ar putea include solicitarea de  a vedea cartea de identitate a persoanei, iar datele sale ar trebui comparate cu datele furnizate anterior de catre Reprezentantul Legal.

 

 1. În cazul în care un Elev pierde lecțiile din orice motiv, Centrul Academia de Robotică va asigura posibilitatea de receperare a sedintelor pierdute. Reprezentantul Centrului Academia de Robotică va contacta Reprezentantul Legal pentru a stabili de comun acord un program al acestor recuperari. Centrul Academia de Robotică este obligat să furnizeze maxim trei recuperari într-un semestru.

 2. Centrul Academia de Robotică nu poate fi trasă la răspundere pentru siguranța bunurilor valoroase și a banilor, aflate asupra Elevilor, pe parcursul orelor de Curs, neputand sa puna la dispozitia Elevilor un seif.

 3. Atât Elevii, cât și Reprezentanții Legali sunt obligați să respecte regulile    Centrului Academia de Robotică de-a lungul Cursurilor.

 

Articolul 9 Reguli pentru desfășurarea Taberelor și participarea la acestea

 1. Data exactă de începere și finalizare a Taberelor va fi anunțată pe site-ul www.academiaderobotica.ro, iar Reprezentanții Legali vor fi informați printr-un e-mail cu privire la programul de desfasurare al taberei. Cu excepția cazului în care Reprezentantul Legal decide altfel, un Elev cu vârsta de peste 12 ani poate părăsi Tabăra independent la sfârșitul zilei. În toate celelalte cazuri, Elevul poate fi luat numai de Reprezentantul Legal sau de orice altă persoană desemnata de catre Reprezentantul Legal. În acest din urmă caz, pentru siguranța Elevilor, Centrul Academia de Robotică poate verifica  identitatea unei persoane care dorește să preia Elevul. Acest proces de identificare ar putea include solicitarea de a vedea cartea de identitate a persoanei și de a compara datele acesteia cu datele furnizate anterior de catre Reprezentantul Legal..

 

9.2. Centrul Academia de Robotică nu poate fi trasă la răspundere pentru siguranța bunurilor valoroase și a banilor, aflate asupra Elevilor, pe parcursul Taberelor, neputand sa puna la dispozitia Elevilor un seif.

9.3.    Atât Elevii, cât și Reprezentanții Legali sunt obligați să respecte regulile    Centrului Academia de Robotică de-a lungul perioadei unei Tabere

 

Articolul 10 Termeni și condiţii pentru Cursurile si Taberele ONLINE

10.1. Scopul acestor termeni și condiții este protejarea Elevilor, maximizarea productivității și garantarea unei stări generale pozitive pentru toți cei implicați în programele educaționale ale Centrului Academia de Robotică  (Cursuri și Tabere). Achiziționând, utilizând sau permițând Elevului să folosească orice formă de educație online oferită de către Centrul Academia de Robotică, Reprezentantul legal este de acord ca atât el, cât și Elevul să respecte pe deplin TCG.

 

Articolul 11 Reguli de conduită pentru Cursurile si Taberele ONLINE

11.1.      Reprezentantul legal este de acord, a citit și declară că a revizuit Regulile de conduită împreună cu Elevul. Ambii declară că înțeleg și sunt de acord cu respectarea aceste reguli, așa cum sunt prezentate mai jos. Reprezentantul legal și Elevul declară că au luat la cunoștință faptul că trebuie să se comporte și să acționeze într-un mod care să corespundă în totalitate cu Regulile prezentate și că programul de educație Online oferit de Centrul Academia de Robotică  poate fi anulat dacă oricare dintre acțiunile sau atitudinile Reprezentantului legal și / sau ale Elevului par să afecteze semnificativ procesul de educație, alți participanți sau personalul Centrului Academia de Robotică. Reprezentantul legal și Elevul înțeleg că Centrul Academia de Robotică  își rezervă dreptul de a anula programul de educație online, fără niciun avertisment în prealabil, pentru încălcarea oricărui termen din Regulile comportamentale. Nu se vor acorda rambursări pentru programele anulate din cauza nerespectării de către Elev sau Reprezentantul legal a acestor Reguli.    De asemenea, Reprezentantul legal și Elevul au luat la cunoștință că, pe baza observațiilor personalului  Centrului Academia de Robotică, se poate determina că programul online al Centrului Academia de Robotică  nu este adecvat și/sau productiv pentru Elev. În acest caz, Centrul Academia de Robotică  poate  anula restul programului online și nu va fi emisă nicio rambursare. Centrul Academia de Robotică face tot posibilul și depune eforturi pentru a crea relații excelente cu Elevi. Cu toate acestea, în unele cazuri rare, programele online de educație ale Centrului Academia de Robotică pot să nu fie un mediu adecvat pentru fiecare Elev.

 

11.2      Elevilor și Reprezentantilor Legali li se interzice:

 1. Să agreseze, intimideze sau să-i hărțuiască pe alții;

 2. Să îi hărțuiască sexual pe alții;

 3. Să aplice sau să amenințe cu acte de violență;

 4. Să folosească identitatea altei persoane;

 5. Să folosească un limbaj necorespunzător;

 6. Să utilizeze aceste servicii sau materiale furnizate pentru activități ilegale sau imorale;

 7. Să afișeze conținut pornografic sau orice alt material necorespunzător în timpul lecțiilor, ca de exemplu, dar fără a ne limita la: conținut sexual, violență necorespunzătoare, rasism, intimidare;

 8. Să contacteze personal instructorii Centrului Academmia de Robotica în afara lecțiilor;

 9. Să împărtășească informațiile sau conținutul lecțiilor cu terți, fără permisiunea Centrului Academia de Robotică ;

 10. Să facă public conținutul lecțiilor;

 11. Să facă publice detaliile de conectare la programele online de educație ale Centrului Academia de Robotică.

 

11.3       Elevii și Reprezentantii legali trebuie:

 1. Să respecte Regulile comportamentale impuse de Centrul Academia de Robotică ;

 2. Să participe la lecții într-un cadru adecvat, privat;

 3. Să se îmbrace corespunzător în timpul lecțiilor;

 4. Să respecte condițiile de utilizare a oricăror site-uri utilizate în timpul și ca parte a lecțiilor, inclusiv politicile și recomandările specifice vârstei Elevilor;

 5. Să distribuie și partajeze numai materiale adecvate și care sunt legate de lecții.

 

Articolul 12 Nota de informare privind prelucarrea datelor cu caracter personal în cadrulul Cursurilor si Taberelor ONLINE

12.1. Centrul Academia de Robotica, in calitate de operator de date, dorește să vă informeze cu privire la faptul că s-a conformat tuturor obligațiilor legale ce îi revin in calitate de Operator de date cu caracter personal, precum și asupra bunelor practici în materie, dar si instrucțiunilor/recomandărilor Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Va rugăm să parcurgeți acest document ce vă informează asupra modalităților, scopurilor si categoriilor de date cu caracter personal prelucrate de catre Operator.

 

 1. tii europene si naționale ce reglementeaza protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestui Regulament), vă informam ca Centrul Academia de Robotica prelucrează datele in scopul executării obligațiilor sale contractuale.

 

12.3.      Centrul Academia de Robotica prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal apartinând:

 1. Elevului, in calitatea sa de beneficiar final al serviciilor furnizate de Centrul Academia de Robotica: nume, prenume, vârstă, imaginea, vocea;

 2. Reprezentantului legal in relația cu Centrul Academia de Robotica: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon si orice alte date necesare pentru executarea Contractului, inclusiv imagine si voce, în măsura în care reprezentantul legal ar putea apărea în cadrul necesar derularii Cursului online.

Nota: Centrul Academia de Robotica poate prelucra in virtutea relației contractuale si alte categorii de date, informarea cu privire la procesele respective urmând a fi realizată prin măsuri organizatorice specifice.

 

12.4.      În funcție de procesul de testare, datele pot fi prelucrate prin intermediul unor mijloace video și audio care nu sunt in responsabilitatea Centrului Academia de Robotica si cu privire la care Reprezentantul legal este deplin responsabil.

 

12.5.      Accesul la categoriile de date sus-menționate va fi unul limitat si va fi permis numai participanților, prin intermediul Beneficiarilor, a căror adresă de e-mail este pusă la dispoziție în vederea stabilirii conexiunii la distanță in aplicații specifice derulării cursurilor online (nelimitativ: Zoom, Google Meet, Skype etc). Reprezentantul Legal este unicul responsabil ca personal sau indirect (prin intermediul Elevului) sa nu stocheze în mijlocul tehnic imagini/inregistrări ale imaginii si vocii celorlalți participanți, având în vedere faptul ca minorii sunt considerați persoane vulnerabile si necesită un grad de atenție si de protecție sporit.

 

12.6. Din perspectiva Centrului Academia de Robotica, vă asigurăm de faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal va fi limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor cursului online, prelucrarea datelor în alte scopuri presupunând de fiecare data încheierea unui acord separat intre Centrul Academia de Robotica si Elev si/ sau Reprezentantul legal. Datele se prelucrează exclusiv pe teritoriul României și nu vor fi transmise pe teritoriul altor state.

 

12.7.      Aceste date vor fi tratate confidențial, cu respectarea tuturor principiilor enunțate de Regulamentul 679/ 2016 si regulilor menționate in Legea 190/2018 si vor putea fi externalizate către anumiti parteneri externi în scopul indeplinirii obligațiilor contractuale ce le revin (servicii de contabilitate, servicii juridice s.a.), caz în care Centrul Academia de Robotica va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea confidențialității si securității datelor de către acești parteneri externi.

 

12.8.      Datele vor fi stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data colectarii (termenul general de prescriptie ce demonstrează furnizarea serviciilor de către Centrul Academia de Robotică). În cazul în care candidatul nu se prezintă la cursul online accesand link-ul dedicat transmis in prealabil, datele acestuia vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data stabilită pentru susținerea cursului (în măsura în care, între timp, nu s-a comunicat intenția Elevului de a susține sesiunea de curs online la o dată ulterioară).

12.9.      Vă informăm ca dețineți următoarele drepturi în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul la informare si acces, dreptul la rectificarea și ștergerea datelor, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul (pentru activități de marketing pentru care ați oferit un acord expres in prealabil), dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

12.10.   Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Centrul Academia de Robotica la adresa mentionata la primul paragraf, sau la adresa de e-mail office@academiaderobotica.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitări către Centrul Academia de Robotica sunt rugate sa menționeze in subiectul e-mailului informații precum “protecția datelor”/ „GDPR”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizată va primi un răspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului către Centrul Academia de Robotica, o extindere a acestui termen putând opera numai in situații excepționale. În aceste cazuri, Reprezentantul Legal va fi informat in mod corespunzător cu privire la acest termen.

12.11.   Considerăm ca prin transmiterea acestei note de informare ne-am îndeplinit in mod corespunzator obligația de transparență ce ne revine față de persoanele vizate.

 

Articolul 13 Contactarea instructorilor

13.1.      Elevii si Reprezentantii Legali trebuie să ia la cunoștință faptul că Elevii nu trebuie, sub niciun pretext, să le ofere instructorilor informații personale, iar instructorii, la rândul lor, nu au voie să le ofere Elevilor sau Reprezentantilor Legali informațiile lor personale sau datele cu caracter personal. În afara lecțiilor, instructorii nu au voie să contacteze Elevii, să le ofere  informații personale sau să devină prieteni pe rețele de socializare cu Elevii.

 

Articolul 14 Durata și încetarea Contractului

14.1.       Un contract încheiat în baza acestor TCG încetează să mai fie valid - cu excepția cazului în care încetează mai devreme, în conformitate cu aceste TCG - în cazul Cursurilor până în ziua calendaristică anterioară următorului an școlar și, în cazul Taberelor, la cea de-a 30-a  zi după ultima zi a Taberei. În ciuda încetării valabilității Contractului, anumite drepturi și obligații pot subzista prin natura lor, de exemplu: trimiterea de oferte și buletine de știri. Prin urmare, datele de începere și terminare ale Anului Școlar Academia de Robotică  nu   pot fi modificate - un Reprezentant Legal nu poate solicita ca Centrul Academia de Robotică să înceapă furnizarea serviciilor contractate mai devreme de data de începere a Anului Școlar Academia de Robotică .

 

14.2.       Centrul Academia de Robotică are dreptul să rezilieze Contractul cu efect imediat, dacă Elevul:

 1. a perturbat în mod repetat ordinea Cursului sau a Taberei;

 2. a deranjat în mod serios ordinea Cursului sau a Taberei;

 3. a provocat în mod deliberat daune;

 4. a intimidat, amenințat sau agresat alți Elevi.

 

În caz de reziliere cu efect imediat, Reprezentantul Legal va îndepărta,  fără întârziere, Elevul

de la ora de Curs. În cazul rezilierii Contractului cu efect imediat, Centrul Academia de Robotică nu are obligația de a rambursa – nici total, nici parțial - Tariful deja plătit.

14.3. Reguli speciale referitoare la încheierea unui contract cu privire la Cursuri

14.3.1       În cazul unui Curs, toate celelalte prevederi contractuale și declarații vor fi reziliate în cazul în care Tariful nu va fi decontat până în ultima zi a lunii calendaristice înscrise în factură sau plata poate fi considerată ca neefectuată în ultima zi a unei astfel de luni calendaristice în cadrul TCG.

 

14.3.2       Reprezentanții Legali au dreptul să denunțe unilateral Contractul în scris, fără a prezenta un motiv. În acest caz, Contractul va înceta în ultima zi a lunii în care a fost emisă notificarea. Centrul Academia de Robotică are dreptul de a păstra Tariful aferent acelei luni calendaristice și nu este obligat să restituie taxa, indiferent dacă Elevul participă sau nu la Cursuri pe perioada lunii în care a fost transmisa notificarea. În cazul în care Tariful deja plătit acoperă o perioadă mai mare de o lună calendaristică în avans, se va restitui Tariful plătit în avans pentru perioada următoare lunii calendaristice de preaviz.

 

14.3.3       Centrul Academia de Robotică are dreptul să rezilieze  Contractul în cazul în care un curs este anulat din orice motiv neașteptat (spre exemplu, insa fara a ne limita la acesta, inscrirea unui numar de Elevi sub pragul minim necesar pentru inceperea cursului). În astfel de situații, Centrul Academia de Robotică este obligată să ramburseze Taxa de curs deja plătită. Centrul nu este obligat să plătească nici un fel de alte costuri de nici un fel pentru orice motiv.

 

14.4.      Reguli speciale privind încetarea unui contract cu privire la Tabere

14.4.1.      Reprezentanții legali au dreptul să rezilieze Contractul fără a furniza un motiv, dar vor pierde o parte din Tarif așa cum este prezentat mai jos:

 1. dacă rezilierea are loc mai devreme de ziua zece a perioadei anterioare datei de începere a Taberei, suma aferentă este de 10% din Tarif;

 2. dacă rezilierea are loc în decursul perioadei de zece zile anterioare datei de începere a Taberei, suma aferentă este de 20% din Tarif.

 

14.4.2.                 Reprezentanții Legali au dreptul să rezilieze Contractul și să ia Elevii din Tabere în cazurile în care o astfel de acțiune este justificată în mod special, cum ar fi motivele de sănătate. Atunci când se întâmplă acest lucru, Reprezentantul Legal poate solicita rambursarea acelei părți din Tarif care reprezintă perioada de timp de la care a retras Elevul din Tabara până la data finală a Taberei.

 

14.4.3.                 Centrul Academia de Robotică are dreptul să rezilieze Contractul în cazul în care un eveniment din Tabără este anulat din orice motiv neașteptat. În astfel de situații, Centrul Academia de Robotică este obligată să ramburseze Tariful de tabără deja plătit. Centrul Academia de Robotica nu este obligat să plătească nici un fel de alte costuri de niciun fel pentru orice motiv.

 

14.4.4.                 În cazul unei Tabere, toate celelalte prevederi și declarații contractuale vor fi reziliate în cazul în care Tariful   nu   este   decontat   până   în   ultima   zi   a   lunii calendaristice înscrise în factură sau plata poate fi considerată ca neefectuată în prima zi lucrătoare care urmează scadenței în cadrul TCG.

 

14.4.5.                 În cazul în care Centrul Academia de Robotică este obligat să ramburseze Tariful incasat anterior - integral sau parțial – rambursarea  va fi transferată în contul bancar din care a provenit incasarea, s au inytr-un cont indicat de Reprezentaul Legal, in cazul in care incasarea s-a facut in numerar. Orice reclamație    făcută de Centrul Academia de Robotică  poate fi dedusă din banii rambursați.

 

Articolul 15 Daune și Despăgubiri

15.1.      Prin prezentarea unui Formular de înscriere la Centrul Academia de Robotică, Reprezentantul Legal al Elevului acceptă și se angajează să despăgubească o parte vătămată - în numele Elevului- pentru orice daune cauzate de Elev  în urma comportamentului care încalcă termenii Contractului sau este ilegală, în timpul participării la un Curs / într-o lecție / într-o Tabără sau chiar în afara acestor activități, indiferent dacă Reprezentantul Legal este obligat să plătească daunele sau nu prin lege. Reprezentantul Legal poate fi scutit parțial sau total de răspundere dacă demonstrează că comportamentul care a cauzat  prejudiciul este legat de atitudinea Centrului Academia de Robotică sau   orice   omisiune   privind   supravegherea   sau îngrijirea Elevului. Obligația de plată a Reprezentantului Legal se extinde asupra tuturor daunelor cauzate Centrului Academia de Robotică, altor Elevi și oricărei terțe părți.

 

15.2.        În cazul în care un comportament al unui Elev provoacă daune - și în cazul în care circumstanțele daunelor menționate permit acest   lucru - Centrul Academia de Robotică va notifica Reprezentantul Legal fără întârziere. Daunele cauzate vor fi înregistrate - în cazul în care împrejurările acestei pagube o permit- de către Centrul Academia de Robotică și această înregistrare poate fi, de asemenea, semnată de Reprezentantul Legal.

 

15.3.        Centrul Academia de Robotică este responsabil exclusiv pentru gestionarea și organizarea de Cursuri sau Tabere în cadrul acestor TCG și al termenilor Contractului și pentru supravegherea Elevilor cu diligența necesară. În consecință, este răspunzătoare doar pentru daunele care derivă direct din orice lege aplicabilă sau  care încalcă aceste TCG sau oricare dintre clauzele Contractului - intenționat sau din neglijență - precum și prin ignoranță sau o atitudine adversă față de Elevul rănit, contrar faptele menționate  în Formularul de Înscriere a Elevilor și în detaliile lor personale. În cazul în care Centrul Academia de Robotică este obligată  să plătească despăgubiri pentru orice daune cauzate de comportamentul său, este obligată să plătească numai pentru vătămări materiale; prin urmare, nu este obligată să compenseze  orice neplăcere sau pierdere a profitului.

 

Articolul 16 Declaraţie

16.1.      Declarațiile privind îndeplinirea Contractului vor fi trimise de către Centrul Academia de Robotică Elevilor și Reprezentanților Legali - dacă nu se prevede altfel în cadrul acestor TCG - printr-un mesaj electronic confirmat de la o adresă de e-mail menționată pe www.academiaderobotica.ro aparținând Centrului Academia de Robotică, la adresa de e-mail furnizata de Reprezentantul Legal, după cum este menționat în Formularul de înscriere.

 

16.2.        Declarațiile privind executarea Contractului vor fi trimise de către Reprezentantul Legal - dacă nu se prevede altfel în cadrul acestor TCG - prin intermediul unui mesaj electronic confirmat de la adresa de e- mail furnizată în Formularul de înscriere către o adresă de e-mail menționată pe www.academiaderobotica.ro care aparține Centrului Academia de Robotică.

 

16.3.        Părțile contractante acceptă că, dacă un mesaj electronic îndeplinește  cerințele menționate anterior, acesta va fi considerat ca fiind declarația scrisă a Centrului Academia de Robotică, a Reprezentantului Legal și a Elevilor (în cazul în care aceștia din urmă au vârsta de peste 14 ani).

 

Articolul 17. Efectul și Promulgarea TGC

17.1.        Aceste TGC sunt valabile începând cu data de 02 decembrie 2021 și se aplică Contractelor încheiate începând cu această dată.

 

17.2.        Reprezentanții legali vor fi informați de către Centrul Academia de Robotică despre eventualele modificări aduse acestor TGC în a 15-a zi care precedă ziua în care modificarea intră în vigoare.

 

17.3.        Aceste TCG și modificările aferente sunt disponibile pe site-ul www.academiaderobotica.ro.

 

 

Data: 02 Decembrie 2021, București

 

Nume Manager

În numele Centrului Academia de Robotică

 

Anexa 1

 

Centrul Academia de Robotică definește tipurile de reduceri oferite   după cum urmează:

(a)                Reducere pentru frați sau prieteni

(b)                Reducere în cazul plăților integrale semestru

(c)                Reduceri speciale

 

Suma de reducere oferită de Centrul Academia de Robotică poate fi vizualizată pe pagina Centrului Academia de Robotică de pe site-ul www.academiaderobotica.ro.

 

1.                Reducere pentru fraţi sau prieteni

 

1.1.            O Reducere pentru frați sau prieteni se poate aplica Elevilor în Cursul unui an şcolar, dacă  fratele sau sora / prietenul unui astfel de Elev s-a înregistrat la Centrul Academia de Robotică, în acelaşi an şcolar. Numele fratelui/al surorii/prietenului trebuie  furnizat la înregistrare.

1.2.           Reducerea pentru frați/prieteni se va acorda fiecărui frate/fiecărei surori/prieten până la momentul retragerii de la cursuri a unuia dintre ei.

 

2.                Reducere plată integrală semestru

În cazul în care Tariful pentru un Semestru este plătit integral, acesta va fi redus cu 10% de către Centrul Academia de Robotică.

 

3.                Reduceri speciale

3.1.            Pe lângă Reducerile menționate mai sus Centrul Academia de Robotica poate oferi și reduceri speciale pentru Elevi. În aceste cazuri, condițiile exacte de acordare ale reducerii sunt publicate pe site-ul web sau pe pagina de Facebook a Centrului Academia de Robotică și vor face parte integrantă din TCG.

3.2.           Reducerile speciale pot include de exemplu:

i.                Burse - Reduceri disponibile pe baza premiilor oferite de Centrul Academia de Robotică în cauză;

ii.              Reduceri legate de un cod promoțional (inclusiv Reduceri de tip Early Bird, Reduceri promoționale în cooperare cu alte companii, Reduceri pentru câștigătorii de evenimente / competiții).

3.3.            Reducerile speciale pot varia între 5% şi100%.

 

 

4.               Cumularea Reducerilor

 

4.1.           Reducerile nu se cumulează,

 

4.2.           Reducerea totală nu poate să depăşească 10% din Tarif pentru Cursuri sau 10% din Tariful pentru Tabără.

bottom of page